DEFAULT

7 comments

    User
    Yotaxe
    Reply

    Zuzka Lonská vlastným menom Zuzana Langerová, sa narodila v v Bratislave. Osem rokov svojho detstva však strávila v USA, kam jej rodičia emigrovali krátko pred vojnou. Vďaka tomu bola už v útlom veku vystavená americkej populárnej hudbe, čo položilo jej základy k jazzu. Krátko po návrate do vlasti sa jej rodina stala jednou z obetí komunizmu. Jej otec,Oskar.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *